FRIENDS Tantsustuudio

FRIENDS Tantsu- ja Teatrikool pakub õpilastele võimalused alg- ja põhiliseks ettevalmistuseks tantsu vallas; arendada laste ja noorte loovat mõtlemist; eesti kultuuritraditsioonide alusel edendada kohalikku kultuurielu.

 

KOOLI ASTMED :

Õpilaste jagunemine kooliastmetesse ei sõltu reeglina tema vanusest, vaid personaalsest valmisolekust ja võimetest osaleda antud kooliastme tegevuses.  FRIENDS tantsukoolis on neli kooliastet:

- EELKLASS (3-6 a.)

- ALGKLASS (7-11a.)

- VAHEKLASS (12-15a.)

- PÕHIKLASS (16-26a.) 

 

Meie eesmärk, et lapsed saaksid mitmekülgne tantsualane ettevalmistus, seetõttu õppeprotsesis haarame paljusid kaasaegsed tantsustiile: Show, Hip Hop, Modern, Jazz, ning rahvaste tantsud; näitlejate meistrilikku kurss; ning tantsija füüsiline ettevalmistus - klassikaline tants ja akrobaatika.

 

NB! Õppekeel on eesti ja vene (eraldi ja segarühmad). Eelnev tantsukogemus pole oluline!

Õppele ka kuluvad esinemised, väljasõidud, laagrid.

Registreerimine juba alanud! REGISTREERU SIIN!

 

FRIENDS SCHOOL