Laps

*EELKLASS 3-6 aastased

Eelklassi õppe eesmärk on luua võimalused iluvõimlemise abil keha ettevalmistuse saamiseks. Eelklass annab esmane tantsukogemus, tantsija rühi, liikuvuse ja liikumise arendamine.

 


*ALGKLASS 7-11 aastased

Algklassi õppe eesmärgid on anda tantsu alg- ja põhiharidust grupis tantsimiseks, õppida  tantsu põhiliikumisi, õppida tundma oma keha, õppida esinemis- võistlus- ja käitumiskultuuri.

 

Täpsem info loe WWW.FRIENDSCHOOL.EU