Gruppid

*EELKLASS 3-6 aastased

Eelklassi õppe eesmärk on luua võimalused klassikalise tantsu abil keha ettevalmistuse saamiseks. Eelklass annab esmane tantsukogemus, tantsija rühi, liikuvuse ja liikumise arendamine.

 

Õppe sisu:

Iluvõimlemine

Klassikalise tants

Liikumine muusikas (rütm ja kujundid)

Loovmäng ja loovliikumine

Õpetajad:

Alisa Jasnova , Kristina Koroljak, Dljara Jakovleva

 

*ALGKLASS 7-11 aastased

Algklassi õppe eesmärgid on anda tantsu alg- ja põhiharidust grupis tantsimiseks, õppida erinevate tantsustiilide põhiliikumisi, õppida tundma oma keha, õppida esinemis- võistlus- ja käitumiskultuuri. Algklassis õpetavad tantsustiile on SHOW Dance sh. poisterühmas on Street SHOW (street dance ja breik).

 

Õppe sisu:

Showtants

Rahvaste tantsude õppimine

Street tantsud (Hip Hop, House, Breiktants jt)

Klassikaline tants

Akrobaatika

Näite meistrilikkus

Õpetajad:

Eesti õppekeelega osakond - Mariann Kajak, Alisa Jasnova, Andrei Nakonešnõi

Vene õppekeelega osakond - Viktoria Urmaker , Anna Tjunina , Andrei Nakonetšnõi , Kristina Koroljak

 

*VAHEKLASS 12-15 aastased

Vaheklassi õppe eesmärgid on anda tantsu alg- ja põhiharidust grupis tantsimiseks, luua võimalused erinevate show (modern, vabatants , jazz jt) ja tänavatantsudega tutvumiseks (hip-hop-, house-, breikdance jne) ning praktikalises omandamiseks, arendada liigutuste tehnikaid, anda noortele võimalusi ennast näidata ja oskusi ennast analüüsida, arendada individuaalseid ja koostöö oskust, õpetada improviseerida.

Vaheklassis jaotuvad lapsed vanuse järgi rühmadesse:

12 -13 aastased poissid ja tüdrukud – õppetöö toimub 3-5 korda nädalas

14 -15 aastased poissid ja tüdrukud – õppetöö toimub 3-5 korda nädalas

Õppe sisu:

Pidev tegelemine kehatreeningutega ja tantsutehnikate omandamisega

Erinevate tänavatantsu stiilide tutvustamine

Jõudu ja vastupidavust arendavad füüsilised treeningud ning akrobaatikaLõdvestus- ja venitusharjutused traumade vältimiseks

Näite meistrilikkus

Õpetajad:

Andrei Nakonetšnõi , Kristina Koroljak, Dljara Jakovleva , Oksana Menjailo

 

*PÕHIKLASS 16-26 aastased

Põhiklassi õppe eesmärgid on jätkuvalt arendada ja täiustada tantsuoskusi trupina, soolodes ja duettides, soodustada füüsilist ja vaimset arengut, õppida tantsukavasid esinemisteks ja võistlusteks? õppida erinevaid tantsustiile, valmistuda esinemisteks ja võistlusteks.

Põhiklassis õppetöö toimub rühmas:

15 -26 aastased poissid ja tüdrukud – õppetöö toimub 3-5 korda nädalas

Õppe sisu:

Kehatreeningu ja tantsutehnika parandamine

Uute tantsude õppimine esinemisteks ja võistlusteks

Tähelepanu pööramine emotsionaalsusele ja publikuga suhtlemisele

Osalemine erinevatel esinemistel, festivalidel ja võistlustel

Soolode ja duettide kavade koostamine

Näite meistrilikkus

 

Õpetajad:

Anna Tjunina ja Liisa Popova, Dljara Jakovleva , Oksana Menjailo

 

 

Registreerimine FRIENDS kooli 2012/2013 õppeaastasse on alanud.

 Registreeru SIIN!

Õppetöö algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail. Suvine õppetöö toimub eriplaani alusel (laagreid, suvepäevad ning meistriklasside korraldamine). Vastuvõttu tingimus on õppelepingu sõlmimine. Iga õppeaasta lõpul või kooliastme läbimisel tantsukool annab õpilastele tunnistused, millel on näidatud läbivõetud ained ja teemade valdkonnad.